Osteopatia

Osteopatia Järvenpää

Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelinvaivojen asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on löytää vaivoihin niiden oikea syy ja tunnistaa mahdollisen jatkohoidon tarve. Näin ollen osteopaatin työn perusta on tarkka haastattelu ja kliininen tutkiminen. Työssään osteopaatti käyttää noin 800 länsimaisen lääketieteen kliinistä testiä, joiden avulla päästään tarkkaan osteopaattiseen diagnoosiin.

Hoitoina käytetään terapeuttisen harjoittelun ohjaamista asiakkaalle, nivelten manipulaatioita ja mobilisaatioita sekä erilaisia pehmytkudosten hoitotekniikoita. Lisäksi jokainen hoitokerta dokumentoidaan ja tarvittaessa tehdään palaute jatkotutkimuksiin erikoislääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Osteopaatti hallitsee traumatologiassa tyypilliset työ- ja urheiluperäiset vammat sekä eri-ikäisten ihmisten tuki- ja liikuntaelin vaivat. Nivelongelmia hoidetaan pehmeillä ja rauhallisilla mobilisaatiotekniikoilla kivun lievittämiseksi ja/tai liikelaajuuden palauttamiseksi. Tarvittaessa voidaan suorittaa manipulaatihoito eli kohdistettu, tarkkarajainen impulssi, joka ohjaa nivelpintoja erilleen toisistaan, kuitenkin niin että pysytään nivelen normaalissa fysiologisessa liikelaajuudessa. Terapeuttisen harjoittelun ohjaus sisältää erilaisia asiakkaan kotona tai työpaikalla suorittamia liikeharjoituksia, lihasten venytyksiä ja vahvistuksia tai nivelten omamobilisaatioita. Terapeuttisen harjoittelun tavoitteena on tukea kehon omaa paranemisprosessia ja estää mahdollisten uusien oireiden syntyminen.

Pehmytkudostekniikoista käytetään muun muassa trigger painantaa ja myofaskia- eli lihaskalvotekniikoita. Osteopaatti pystyy tarvittaessa myös rentouttaviin hierontaotteisiin, vaikka ne eivät hoidon painopisteenä olekaan.

Ensikäyntiin kuuluu aina perusteellinen haastattelu ja tutkimus, jossa kartoitetaan tämän hetkinen terveydentila sekä tehdään hoitosuunnitelma.

Klassinen- ja urheiluhieronta

Hieronta Järvenpää

Klassinen hieronta on perinteinen hoitomuoto, jossa hierotaan erilaisin tilanteeseen sopivin hierontaottein tavoitteena rentouttaa lihaksia sekä lievittää mahdollisia lihasperäisiä kiputiloja. Hieronta parantaa lihaskudoksen verenkiertoa, aineenvaihduntaa ja, kuten mainittu, rentouttaa ja lievittää kipua. Lisäksi hieronta poistaa kuona-aineita, vähentää turvotusta ja on oiva stressin lievittäjä!

Urheiluhieronta perustuu klassisen hieronnan otteille, mutta on erityisesti lihasta venyttävää ja muokkaavaa, kun klassinen hieronta on lähinnä rentouttavaa ja kipua lievittävää. Urheiluhieronta voidaankin mieltää enemmän osaksi lihashuoltoa ja sopii nimensä mukaisesti erityisesti urheilijoille ja aktiiviliikkujille, joskin myös kaikille muille kehonhuollon tarpeessa oleville. Urheilijan hoidossa huomioidaan lisäksi harjoituskauden vaihe sekä keskitytään lajikohtaisesti oleellisiin lihasryhmiin. Urheiluhieronnassakin sovelletaan aina jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti sopivia hieronnan tekniikoita.

Tullessasi hierontaan sinun ei tarvitse tietää etukäteen kumpaan hierontaan olet tulossa - hieroja käyttää kaikkia osaamisalueensa tekniikoita palvellakseen juuri sinun kehosi hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Mobilisoiva hieronta

Mobilisoiva hieronta on hoitomuoto, jonka tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää nivelten liikkuvuutta, lievittää kipua nivelessä ja parantaa niveltä ympäröivien kudosten toimintaa. Mobilisoiva hieronta myös parantaa lihasaktivaatiota ja rentouttaa lihaksia niihin kohdistuvan poikittaisen ja venyttävän hierontaotteen ansiosta.

Mobilisoivassa hieronnassa niveltä käsitellään hidasrytmisin ja rauhallisin liikkein, jonka lisäksi niveleen kohdistetaan venytystä normaalin liikelaajuuden puitteissa. Mobilisoivan hieronnan tekniikoilla pyritään vaikuttamaan niveltä ympäröivään nivelkapseliin, nivelsiteisiin ja lihaksiin jotta nivelen normaali toiminta pysyy yllä tai tarvittaessa paranee.

Mobilisoivassa hieronnassa käytettäviä tekniikoita edellä mainittujen lisäksi ovat mm. MET-tekniikka (Muscle Energy Technique), erilaiset venytykset, vetohoidot, trigger- ja faskiakäsittelyt.

Mobilisoivaan hierontaan kannattaa tulla mikäli

- jossain nivelessäsi on toimintahäiriö
- koet kipua tai jäykkyyttä hartioissa, olkapäissä tai selkärangassa
- hengityksesi on raskaan oloista
- haluat parantaa urheilusuoriutumistasi ja nivelten liikelaajuutta
- sinulla on jatkuvia rasitusperäisiä oireita, jotka eivät ole helpottuneet perinteisellä hieronnalla

Voice massage

Voice massage on erikoishierontaa, jonka suorittaa siihen koulutuksen saanut Voice Massage -terapeutti. Sen tavoitteena on helpottaa mm. hengityslihasten, kurkun ulkoisten ja niihin läheisesti liittyvien lihasten sekä purentalihasten jännitystiloja. Voice Massage on hierontahoitoa erityisesti puhe- ja ääniammattilaisille, esimerkiksi laulajille, laulunopiskelijoille, näyttelijöille, opettajille, asiakaspalvelussa työskenteleville, muusikoille ja puhaltajille. Voice Massage -hierontahoidolla hoidetaan myös särky- ja kiputiloja, jotka johtuvat niska-hartiaseudun lihasten erilaisista toiminnallisista epätasapainotiloista. Voice Massage -hieronnan on kehittänyt 80-luvulla Leena Koskinen.

Voice massage menetelmällä voidaan

 • helpottaa purentalihasten jännitys- ja kiputiloja
 • ennaltaehkäistä tai hoitaa erilaisia äänihäiriöitä (erityisesti puhe- ja lauluammattilaisilla)
 • tukea puhe- ja ääniterapiaa sekä laulua ja laulun opiskelua
 • helpottaa puhallinsoittajien ansatsi- ja hengitysongelmia
 • parantaa hengitysfunktioita astmaatikoilla ja urheilijoilla
 • helpottaa migreeniä ja lihasperäisiä päänsärkytiloja
 • rentouttaa kurkunpään lihaksia ja palleaa refluksitaudin lisähoitona
 • tuoda helpotusta erilaisissa neurologisissa sairauksissa, mm. nielemisen, puhumisen ja hengityksen osalta
 • rentouttaa kehoa yleisesti

Ravintovalmennus

Ravintovalmennus Järvenpää

Ravintovalmentaja on avuksi silloin kun tavoitteena on

 • laihdutus, kehonkoostumuksen muokkaus tai painonhallinta
 • ravinnon määrän ja laadun optimointi urheilijalle
 • terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy

Meillä ravintovalmennuksen lähtökohta on itse asiakas ja jokainen ravintovalmennusohjelma räätälöidään asiakkaalle sopivaksi ottaen huomioon hänen tavoitteensa, elämäntilanne, terveys ja tottumukset.

Ravintovalmennus lähtee käyntiin vapaaehtoisella tutustumistapaamisella (30min, ilmainen eikä sido mihinkään), jossa käydään lyhyesti läpi meidän ravintovalmennuksen sisältö ja vaihtoehdot sekä asiakkaan lähtökohdat ja toiveet. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että ravintovalmennuksemme on sitä mitä asiakas ravintovalmennukselta hakee sekä myöskin arvioida tarjoamamme ravintovalmennuksen sopivuus asiakkaalle. Tarvittaessa ravintovalmentaja ohjaa asiakkaan sopivammaksi katsomansa ammattilaisen luo.

Ravintovalmennukseen kuuluu aina tilanteen ja tavoitteiden kartoitus, ravintopäiväkirjan ohjeistus ja analysointi, henkilökohtaiset ruokavalio-ohjeet ja sopimuksen mukaiset tapaamiskerrat sekä ravintovalmentajan jatkuva tuki sovitun yhteydenpitomenetelmän välityksellä. Lisäksi ravintovalmentajan kanssa kartoitetaan liikunnan osuus osana tavoitteisiin pääsyä. Ravintovalmennuksen oheen on mahdollista, ja monissa tapauksissa myös suositeltavaa, sisällyttää kuntovalmennusta, josta lisää alla.

Kuntovalmennus

Kuntovalmennus Järvenpää

Kuntovalmentaja auttaa silloin kun tavoitteena on

 • Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • Lihasten kasvu ja kiinteytyminen
 • Fysiikan kehittäminen (nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus jne.)

Kuntovalmentaja suunnittelee asiakkaalle henkilökohtaisen harjoitusohjelman, jonka avulla asiakas pääsee tavoitteisiinsa. Harjoitusohjelmaa päivitetään säännöllisesti, jotta kehittyminen olisi mahdollisimman tehokasta. Kuntovalmennus starttaa alkukartoituksella, jossa suunnitellaan yhdessä asiakkaan tavoitteet. Tavoitteiden pohjalta asiakkaalle teetetään sopivat alkutestit, jotta voidaan myöhemmin seurata kehitystä.

Harjoitusohjelma suunnitellaan niin, että asiakkaan on mahdollisimman helppo sovittaa harjoitukset omaan arkeen. Jokaiselle pyritään löytämään liikuntamuoto, joka innostaa. Harjoittelu voidaan toteuttaa esimerkiksi ulkona, kuntosalilla tai asiakkaan omassa kodissa. Kuntovalmennus sisältää vähintään seuraavat asiat:

 • Valmennus 1h viikossa
 • Alku- ja lopputestit
 • Harjoitusohjelma, jota muokataan säännöllisesti
 • 100% valmentajan tuki sekä yhteydenpito